Projenle BaşvurGönüllümüz Ol

Şişli Bilim Merkezi

Ülkemizin üçüncü bilim merkezi 27 Eylül 2005'de Şişli'de vakfımız ve Şişli Belediyesi ile birlikte açıldı.

80’in üzerinde deney ünitesinin yer aldığı merkez ; fizik, kimya, matematik, geometri, biyoloji, mekanik, beyin, elektronik, uzay ve yanılsamalar alanlarıyla ilgili deney üniteleri aracılığıyla, ziyaretçilerinin bilimin ana dalları hakkında temel bilgilere sahip olmasını hedeflemektedir.

Bilim Merkezi hedeflerine ulaşmak amacıyla, deprem ve yangın eğitim birimi, dev mikroskoplar, zeka oyunları, 20 milyon yıllık ağaç, planetaryum, kara delik, fizik üniteleri gibi çeşitli üniteler oluşturmuş ve bu üniteler; deneyler, internet eğitim programları, proje yarışmaları, toplantı ve konferanslarla desteklenmiştir.

Hizmet verdiğimiz sürecimiz boyunca 350.000'den fazla ziyaretçimize bilimi ve teknolojiyi aşıladık.